Maatwerk

Hoewel de TeamAudit een standaard vragenlijst is die snel in uw organisatie kan worden ingezet en afgenomen, is de toepassing van elke TeamAudit maatwerk. In overleg met u stellen we vast welke aandachtspunten in de TeamAudit naar voren moeten komen. Deze aandachtspunten nemen we mee in het onderzoek zonder dat daaraan extra kosten zijn verbonden. De TeamAudit is uit te breiden met andere beproefde vragenlijsten over bijvoorbeeld wachtlijsten, werkdruk, klantgerichtheid en opleidingen. Dan wel met vragen die u altijd al aan de teams had willen stellen, maar waar u steeds niet aan toekomt.

Interviews

Interviews met teamleden en teamleider kunnen voor meer diepgang zorgen. Een beproefd recept is om naast de TeamAudit gelijktijdig een aantal interviews met betrokkenen te houden. Dit plaatst de onderzoeksresultaten in het juiste perspectief en kan de teamontwikkeling goed in kaart brengen, juist omdat het kwalitatieve onderzoek wordt gesteund door de kwantitatieve cijfers uit de TeamAudit.

Meer informatie?

Wanneer u meer informatie wenst over Bestuur & Management Consultants kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs. Ook hebben wij voor u over de besproken onderwerpen brochures beschikbaar.

 
Terugkoppeling

Een extra mogelijkheid tot interventie met de TeamAudit in de ontwikkeling van de teams is de terugkoppeling. De TeamAudit is terug te koppelen via een onderzoeksverslag, dat de resultaten weergeeft en waarmee de teams vrijblijvend aan de slag gaan. De resultaten kunnen ook eerder teruggekoppeld worde aan de teams, waarbij de teams de vraag voorgelegd krijgen welke acties zij gaan ondernemen in de komende tijd. Deze acties kunnen in het eindrapport voor de organisatie worden meegenomen.

Betrouwbaarheid

Onze jarenlange ervaring met teamontwikkeling staat basis van de TeamAudit. Dit instrument is uitgebreid getest op betrouwbaarheid. In 1999 heeft de Universiteit van Leiden het testonderzoek gedaan. Op basis daarvan blijkt dat de vragen en categorieën zo zijn samengesteld, dat deze bij elke organisatie en in elke fase van de ontwikkeling van een team zijn af te nemen.

 
 Bestuur & Management Consultants

Speelkamp 24
3831 PE Leusden
T 033 4 965 200
F 033 4 965 299
E info@bmc.info
   www.bmc.info